Pastor

Mihai Cabau


Prezent

Noi credem că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu deplin inspirat şi fără nici o eroare în toate afirmaţiile ei. De aceea punem accent pe cunoaşterea şi aplicarea lui în toate segmentele vieţii. Adevărata schimbare în viaţa oamenilor o poate produce Cuvântul Scripturii predicat şi prezentat în puterea şi autoritatea Duhului Sfânt. 2 Timotei 3:16-17 – Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Noi credem în puterea rugăciunii şi vrem ca ea să ocupe un loc important în viaţa noastră de biserică. Orice lucrare vrem să fie pregătită în rugăciune şi fiecare membru vrem să fie susţinut şi să-i susţină la rândul lui pe alţii în rugăciune. Iacov 5:16 – Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.

Noi credem că împlinind Marea Poruncă şi Marea Trimitere Îi aducem glorie lui Dumnezeu, zidim Biserica Lui şi suntem o bună mărturie în lume. Matei 28:19-20 – Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.

Credem că responsabilitatea lucrării le aparţine tuturor membrilor şi de aceea îi încurajăm atât individual, cât şi în grupuri mici sau în serviciile divine, să-şi exercite darurile spirituale şi să- L slujească pe Dumnezeu cu toată puterea lor la maximul capacităţii pe care le-a dat-o Domnul. Psalmul 45:1 Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă şi zic: “Lucrarea mea de laudă este pentru Împăratul!” Ca pana unui scriitor iscusit să-mi fie limba!

Credem că o biserică trebuie să fie ca o familie şi că ea nu poate fi mai mult decât sunt familiile ce o compun. De aceea vrem să încurajăm viaţa de familie, unde fiecare trebuie să ştie să-şi asume rolul pe care l-a lăsat Dumnezeu pentru el. Iosua 24:15 – Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului.

Vrem să fim o biserică motivată de credincioşie, şi nu de succes în tot ceea ce avem de făcut. Vrem ca fiecare membru să fie credincios lucrului încredinţat lui. 1 Corinteni 4:2 – Încolo, ce se cere de la ispravnici, este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredinţat lui.

Mai mult decât orice vrem să fim o biserică care-L aşteaptă pe Domnul ei şi de aceea fiecare ocazie când suntem împreună vrem să fie ca o repetiţie generală pentru cer. Luca 12:36 – Şi să fiţi ca nişte oameni care Îl aşteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, ca să-i deschidă îndată, când va veni şi va bate la uşă.